Det effektiva journalsystemet
för seminstationer och stuterier!

Vad är StudIT?

StudIT.se är ett webbaserat journalsystem för stuterier och seminstationer som effektiviserar arbetet med journalföring och informationshantering. Med funktioner som automatiska SMS-aviseringar till hästägare, SMS-beställningar på hingstar och automatiskt genererade transportspermajournaler ser StudIT till att ni sparar in massa tid på det administrativa arbetet.

Systemet är utvecklat i nära samarbete med både mottagarstationer, hingsthållare och stuterier, och utveckling av nya funktioner sker kontinuerligt.

Alla journaler som skapas och förs i StudIT uppfyller de krav som ställs av Jordbruksverket på seminverksamhet med häst (SJVFS 2013:41, SJVFS 2015:1).

Allmänna funktioner

 • Generella medicinska journaler
  • Behandlingar
  • Provtagningar
  • Övriga händelser
 • Daglistor
 • Hantering av uppstallning
 • Avgiftshantering
 • Faktureringsunderlag
 • Daglig backup

För mottagarstationer

 • Seminjournaler
  • GYN-undersökningar
  • Inseminationer
 • Automatisk beställning på hingstar via SMS
 • Aviseringar till stoägare via SMS
 • Underlag för språngrapportering

För hingsthållare

 • Spermasamlingsjournaler
 • Automatiska transportspermajournaler
 • Hantera bokningar
 • Håll ordning på inkommande beställningar
 • Förenklad språngrulla

Användare

Vad tycker användarna om StudIT?

"Äntligen är seminverksamheten med i dataåldern! Mycket tidseffektivt!"

Anne-Sophie Thiam Aaltonen, Gocksta Stuteri

"Smidigheten med att ha allt samlat i samma system, underlättar vardagen under högsäsongen!"

Malin Cohlin, Lövsta Seminstation

"Vad som är bra med StudIT? ALLT!"

Carina Caster, Björkhaga Stuteri

"Ett toppensystem som snabbar upp vårt arbete oerhört. Stort plus för kundaviseringsfunktionen via SMS - både vi och kunderna gillar den skarpt!"

Anita Rostner, Myrsjö Gård

"Med StudIT får våra stoägare ett SMS direkt när stoet lämnat spiltan - mycket uppskattat av dem och tidsbesparande för oss!"

Anna Ozén, Bergshyttan Häst & Semin

"Fantastiskt bra för oss och våra stoägare! Översiktligt och enkelt att använda."

Fredrik "Frasse" Fransson, Monster Trav

"Lättarbetat, lättöverskådligt och enormt tidsbesparande! Så nöjda med ett så komplett program för vår verksamhet!"

Anna Nilsson, Mannegårde

"Smidigheten med automatiska beställningar och kundaviseringar via SMS samt ekonomifunktionen gör att vi sparar mycket värdefull tid varje dag!"

Sten Bodin, Trogsta Hästsemin

Om StudIT

Jag som utvecklar StudIT heter Johannes Bodin och är född och uppvuxen på seminstationen Trogsta Hästsemin strax utanför Hudiksvall i Hälsingland. Under min uppväxt har jag hjälpt till hemma på stationen i princip varje sommar från den dag jag kunde gå på mina egna ben, och har därigenom fått en väldigt god förståelse för hur seminbranschen fungerar. En särskild sak som jag tidigt lade märke till var det oerhörda administrativa arbete som drift av seminverksamhet innebar. GYN-journaler skulle föras, hingstbeställningar skickas, hästägare underrättas och uppstallningar bokföras, bara för att nämna några få av alla tidskrävande punkter. Detta var något som jag tänkte att jag kunde råda bot på.

Med ett brinnande teknikintresse och ett allt större behov av effektivisering hemma på seminstationen började jag under 2015 att skissa på ett litet enkelt journalföringssystem som blev färdigt till seminsäsongen 2016. Och vilken effektivisering det ledde till! Aldrig tidigare hade hingstbeställningar, kundaviseringar och journalföring gått så smidigt att hantera. Till efterföljande säsong byggdes systemet ut och ytterligare tre seminstationer anslöt sig till skaran av användare. Under säsongen 2017 hade StudIT, förutom de första grundläggande funktionerna, funktioner för att hantera uppstallningar, behandlingar av ston, hantering av avgifter samt faktureringsunderlag.

Under dessa första två säsonger har StudIT varit begränsat till att endast ha funktioner för mottagarstationer och alltså inga för hingsthållare. För att göra systemet mer heltäckande inleddes under 2017 samarbeten med flera hingsthållare för att utveckla StudIT ytterligare. Under vintern 2017/2018 genomfördes därför det största utvecklingsarbetet i systemets historia då StudIT gick från att vara ett enkelt journalprogram för mottagarstationer till en komplett tjänst för båda sidor av seminbranschen.

Under seminsäsongen 2018 används StudIT av 13 stationer från Lappland i norr till Skåne i söder.

Kontakt

StudIT.se tillhandahålls av StudTech AB.

Johannes Bodin

Grundare & utvecklare
+46 (0) 18 490 24 66
johannes@studit.se