Det effektiva journalsystemet
för seminstationer och stuterier!

Vad är StudIT?

StudIT.se är ett webbaserat journalsystem för stuterier och seminstationer som effektiviserar arbetet med journalföring och informationshantering. Med funktioner såsom automatiska SMS-aviseringar till hästägare, SMS-beställningar på hingstar och automatiskt genererade transportspermajournaler ser StudIT till att ni sparar in massor med tid på det administrativa arbetet.

Systemet är utvecklat i nära samarbete med både mottagarstationer, hingsthållare och stuterier, och utveckling av nya funktioner sker kontinuerligt.

Alla journaler som skapas och förs i StudIT uppfyller de krav som ställs av Jordbruksverket på seminverksamhet med häst (SJVFS 2013:41, SJVFS 2015:1).

Allmänna funktioner

 • Generella medicinska journaler
  • Behandlingar
  • Provtagningar
  • Övriga händelser
 • Daglistor
 • Uppstallning
 • Avgifter
 • Faktureringsunderlag
 • Daglig backup

För mottagarstationer

 • Seminjournaler
  • GYN-undersökningar
  • Inseminationer
 • Automatisk SMS-beställning på hingstar
 • SMS-aviseringar till stoägare
 • Underlag för språngrapportering

För hingsthållare

 • Spermasamlingsjournaler
 • Automatiska transportspermajournaler
 • Hantera bokningar
 • Håll ordning på inkommande beställningar
 • Skapa språngrullor

Användare

22 stationer i Sverige och Norge

Om StudIT

Jag som driver StudIT.se heter Johannes Bodin och är uppvuxen på seminstationen Trogsta Hästsemin utanför Hudiksvall i Hälsingland. Med en gedigen förståelse för seminverksamhet och ett brinnande teknikintresse utvecklade jag under 2016 den första prototypen av vad som idag är StudIT. Under systemets första år i drift var det väldigt simpelt; man sparade GYN-undersökningar för sina hästar och automatiskt gick både aviserings-SMS till hästägare och beställnings-SMS till hingsthållare iväg.

Efter att under 2016 endast haft en användande station anslöt sig ytterligare tre seminstationer till skaran av användare till efterföljande säsong. Systemet byggdes ut och under säsongen 2017 hade StudIT, förutom de första grundläggande funktionerna, även funktioner för att hantera uppstallningar, behandlingar av ston, hantering av avgifter samt faktureringsunderlag.

Under dessa första två säsonger hade StudIT varit begränsat till att endast ha funktioner för mottagarstationer. Till 2018 utveckades därför systemet rejält till att även inkludera funktioner för hingsthållare, såsom spermasamlings- och transportspermajournaler. Med denna nya funktionalitet på plats växte användarbasen snabbt och under 2018 hade StudIT 13 användande stationer.

Till efterföljande säsong fortsatte utvecklingenen av systemet och ytterligare användare anslöt sig. Under 2019 användes StudIT av 22 stationer i både Sverige och Norge, och totalt hanterade systemet journaler för över 2300 hästar.

Kontakt

StudIT.se tillhandahålls av StudTech AB.

Johannes Bodin

Grundare & utvecklare
+46 (0) 70 246 05 66
johannes@studit.se